Polícia udelila výnimku na dojazd nákladných vozidiel v dňoch 1. novembra a 17. novembra

  |  804 |  0
Polícia udelila výnimku na dojazd nákladných vozidiel v dňoch 1. novembra a 17. novembra

Prezídium Policajného zboru na dni 1. novembra a 17. novembra 2016 povoľuje všeobecnú výnimku pre všetky nákladné vozidlá z § 140 odsek 3 zákona o cestnej premávke.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a na cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Samozrejme stále platí, že ak si to bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyžiada, policajt bude aj napriek tejto výnimke oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas, alebo mu prikázať smer jazdy.

Podľa zákona majú nákladné vozidlá v deň pracovného pokoja zákaz jazdy na určených cestách. Cieľom je, aby sa nákladné autá nehromadili v blízkosti štátnej hranice Slovenskej republiky s okolitými krajinami, v ktorých uvedené dni  nie sú vyhlásené za štátne sviatky.  Polícia preto vyšla v ústrety vodičom nákladných vozidiel a povolila výnimku na ich dojazd na územie Slovenska.

Zdroj: Tlačová správa MV SR
Komentáre