Bratislavská polícia upozorňuje na aktuálne dopravné obmedzenia počas predsedníctva SR v Rade EÚ

  |  876 |  0
Bratislavská polícia upozorňuje na aktuálne dopravné obmedzenia počas predsedníctva SR v Rade EÚ

V súvislosti s podujatiami, ktoré sprevádzajú predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v Bratislave, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia, s ktorými treba počítať do 15. júla 2016 na území hlavného mesta.

Usmerňovanie a reguláciu dopravy budú zabezpečovať hliadky dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie.

  • V týchto dňoch môže dôjsť k čiastočným dopravným obmedzeniam pri presune delegácií z letiska M. R. Štefánika a hraničného prechodu Jarovce – Kitsse k miestam ubytovania delegácií (hotel River Park, Sheraton, Austria Trend), resp. pri presune z centra mesta na letisko a hraničný prechod a v dňoch 11. júla, 12. júla a 14. júla 2016 aj v popoludňajších a večerných hodinách na Bratislavský hrad.
  • Od 1. júla  až do 15. októbra 2016 je neprejazdná Medená ulica, vjazd vozidiel je možný cez Kúpeľnú ulicu.
  • V dňoch 11. - 15. júla 2016 v čase od 06.00h - 18.00 h treba rátať s dopravnými obmedzeniami v zmysle schváleného projektu organizácie dopravy, v rámci ktorého bude zakázaný vjazd na Mostovú ulicu z Vajanského a Rázusovho nábrežia. Vjazd k hotelu Carlton bude pre hostí umožnený z Jesenského a Gorkého ulice, ktorý bude zároveň riadený a kontrolovaný príslušníkmi Policajného zboru

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Polícia zároveň upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, že sú povinní dodržiavať pravidlá premávky, správať sa disciplinovane a ohľaduplne, aby neohrozili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Pritom sú povinní prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon o cestnej premávke.

Zdroj: Tlačová správa MV SR
Komentáre