Bratislavská dopravná polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia počas predsedníctva SR v Rade EÚ

  |  929 |  0
Bratislavská dopravná polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia počas predsedníctva SR v Rade EÚ

V súvislosti s podujatiami, ktoré budú sprevádzať predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v Bratislave, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia s ktorými je potrebné počítať v najbližších dňoch na území hlavného mesta SR Bratislava.

Usmerňovanie a reguláciu dopravy budú zabezpečovať hliadky dopravnej polície podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie.

Polícia zároveň upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, že sú povinní dodržiavať pravidlá premávky, správať sa disciplinovane a ohľaduplne, aby neohrozili bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Pritom sú povinní prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon o cestnej premávke.

  • Dňa 01.07.2016 v čase od 06.00 – 16.00 budú dopravné obmedzenia v zmysle schváleného projektu organizácie dopravy, v rámci ktorého bude zakázaný vjazd na Mostovú ulicu z Vajanského a Rázusovho nábrežia. Neprejazdná bude aj Medená ulica, vjazd vozidlám bude možný cez Kúpeľnú ulicu. Vjazd k hotelu Carlton bude pre hostí umožnený z Jesenského a Gorkého ulice, torý bude zároveň riadený a kontrolovaný príslušníkmi Policajného zboru.
Zdroj: Tlačová správa MV SRKomentáre