Polícia udelila výnimku na dojazd nákladných vozidiel počas septembrových sviatkov

  |  753 |  0
Polícia udelila výnimku na dojazd nákladných vozidiel počas septembrových sviatkov

V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami, ktoré sú zároveň dňami pracovného pokoja, Prezídium Policajného zboru povoľuje na piatky 1. a 15. septembra 2017 výnimku pre všetky nákladné vozidlá z § 140 odsek 3 zákona o cestnej premávke.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a na cestách pre medzinárodnú premávku, prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Ak si to však bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky vyžiada, policajti aj napriek udelenej výnimke, môžu využiť svoje zákonné oprávnenie a zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas, alebo mu prikázať smer jazdy.

Podľa zákona majú nákladné vozidlá práve v dni pracovného pokoja zákaz jazdy na určených cestách. Niektorí vodiči nákladnej dopravy sa ale práve v týchto dňoch vracajú k rodinám po namáhavej práci počas týždňov strávených na cestách mimo domova. Prezídium Policajného zboru preto posúdilo dôvody uvádzané v žiadosti Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky o vydanie povolenia všeobecnej výnimky a výnimku povolilo.

Polícia a PolicajneHliadky.sk želajú všetkým štastný návrat domov!

Zdroj: Tlačová správa MV SRKomentáre