Ǔsek diaľnice D1 pri Blatnom bude ÚPLNE uzavretý!

  |  834 |  0
Ǔsek diaľnice D1 pri Blatnom bude ÚPLNE uzavretý!

V rámci stavby Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, bude NDS osádzať betónové nosníky na úseku D1 pri Blatnom.

Z dôvodu osádzania nosníkov mosta nad diaľnicou D1 pri obci Blatné bude úplne uzavretý pravý jazdný pás v úseku od Blatného v km cca 29,500 po Voderady v km cca 43,500 s celkovou dĺžkou uzavretej časti približne 14 km a ľavý jazdný pás v úseku od Trnavy km cca 49,784 po Blatné v km cca 29,500 s celkovou dĺžkou uzavretej časti zhruba 20 km. 

Informácia pre motoristov

S obmedzením treba počítať dňa 29.04. 2017 (sobota) od ranných hodín do 30.04.2017 (nedeľa) do večerných hodín

Diaľnicu začneme v sobotu ráno uzatvárať postupne, rovnako postupne ju budeme v nedeľu od poobedia otvárať

V prípade nepriaznivých klimatických podmienok je stanovený náhradný termín, a to dňa 06.05.2017 (sobota) od ranných hodín do 07.05.2017 (nedeľa) do večerných hodín.  

NDS bude o prípadnej zmene termínu informovať. 

Trasy obchádzky

Obchádzkové trasy budú vedené v dotknutom úseku diaľnice D1 po ceste I/61, I/62, súbežných cestných komunikáciách v meste Trnava a po rýchlostnej ceste R1. ZDROJ: Tlačová správa NDS
Komentáre