Rýchlostný maratón 2017

  |  1824 |  0
Rýchlostný maratón 2017

Polícia ďakuje všetkým občanom, ktorí sa do výzvy zapojili a navrhli konkrétne úseky ciest, na ktorých z ich pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Od 19. do 20. apríla 2017  bude prebiehať  24 hodinový „Rýchlostný maratón 2017“ v podobe dopravno-preventívnej akcie. Polícia bude kontrolovať najmä dodržiavanie maximálnej dovolenej rýchlosti.

Polícia už tretí rok zapája širokú verejnosť do znižovania počtu dopravných nehôd. Od 3. do 9. apríla 2017 mohol ktokoľvek navrhnúť úseky ciest pre Rýchlostný maratón na stránke Ministerstva vnútra SR, ale aj na facebooku. Bolo to jednoduché, stačilo len vyplniť jednoduchú tabuľku.

Polícia počas siedmich dní dostala takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov. Policajti všetky tieto podnety vyhodnocovali aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky sú vhodné, napríklad, nebolo by možné bez rizika zastaviť vozidlo. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostavila zoznam Top navrhovaných úsekov.  Každé krajské riaditeľstvo na základe vlastných analýz posilňuje hliadky tak, aby efektívne chránili slušných účastníkov cestnej premávky. Preto k navrhovaným úsekom od občanov pripojila aj ďalšiu stovku úsekov. Výsledný zoznam obsahuje 386 miest, na ktorých budú policajti počas 24 hodín odhaľovať priestupky za prekročenie stanovených rýchlostí.

Hoci ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne. Navrhované úseky ciest budú operatívne využívané aj pri kontrole v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky počas celého roka.

Zoznam úsekov, na ktorých budú merania rýchlosti prebiehať

BA | TT | TN | NR | ZA | BB | PO | KE

Bratislavský kraj

       
Okres Obec Ulica Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...)
Bratislava I Bratislava Mlynská dolina Križovatka s Ulicou pri Habánskom mlyne
Staré Mesto Námestie slobody Celý úsek pred Úradom vlády SR
Bratislava II Podunajské Biskupice Staromlynská materská škola, Staromlynská 51
Korytnická 1 - 8 základná škola - priechod pre chodcov
Učiteľská Miesto pred TJ SPOJE
Bratislava Kazanská
Vrakuňa Priehradna v celej dĺžke ulice
Ráztočná vjazd do BA smerom od Mostu pri Bratislave
Ružinov - východ Tomášikova 10 Tomášikova v úseku medzi ulicami Ľanová a Seberíniho
Ružinov Bratislava zjazd z Prístavného mostu na Plynárensku
Bratislava D1  
Bratislava D1 smer TT do BA
Bratislava III Rača Kadnárova pod bývalou reštauráciou Tramin
Staviteľská Úsek paralelný s žel. traťou ŽSR č. 130
Rybničná pri BEZ-ke
Račianska  
Bojnická úsek aut. Linky číslo 57 od žabí majer záhrady po žabí majer
Nové mesto-východ Vajnorská ul. usek od krizovatky s Bajkalskou ul. po Trnavske mýto
Bratislava IV Karlova Ves Karloveská priechod pre chodcov pri zastávke Dolné Krčace
  tunel SITINA
  Tunel Sitina
  Tunel Sitina
  od tunela Sitina po koniec mosta Lafranconi
  za Sitinou smerom na most Lafranconi
  most Lafranconi
Bratislava V Petržalka - sever Einsteinova Zjazd D1-Einsteinova, z Príst.Mostu
Petržalka Einsteinova
Malacky Veľké Leváre Závodská Celá Závodská ulica je v kopci, autá jazdia veĺkou rýchlostou, náchádza sa tu prechod pre deti do školy.
autobusová zastávka Štúrova (nachádza sa na začiatku obce)
Malacky Jablonové Hlavná cesta
Oslobodenia výjazd/vjazd do mesta
Veľkomoravská usek medzi "spomaľovačmi"
Cesta mládeže celá ulica až po koniec obce
Studienka zóna 70
Lozorno Hlavná koniec obce smer Jablonové
Mariánka Karpatská vjazd do obce
Pezinok Pezinok Báhoň križovatka Cintorínska -Ticha vinica
Jablonec Hlavná
Pezinok od kruhového objazdu smerom na Šenkvice
Častá  
Pezinok-Grinava  
Šenkvice Chorvátska ulica
Svätý Jur Krajinská cesta vjazd do mesta z BA a z PK; v centre mesta; základna škola
Senec Miloslavov Alžbetin Dvor, Hlavná vjazd do obce od Hviezdoslavova
Veľký Biel Bratislavská - smer Bernolákovo pekáreň Jánovce + celý úsek cez obec
Rovinka-Dunajská Lužná Hlavná ul. pri zástavke výskumný ústav VVPT - smer z Rovinky do Dunajskej Lužnej,
Senec Tureň križovatka v obytnej zóne, smer Nová Dedinka
križovatka v obytnej zóne, smer Hrubý Šúr
  úsek Senec - Reca

 

Trnavský kraj

       
Okres Obec Ulica Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...)
Trnava Trnava diaľnica D1 úsek Trnava-Bratislava
Seredská zberný dvor
Pred cintorínom.
Hlboká Pod lávkou pri križovatke so Starohájskou.
Pred semafórom so Starohájskou pred Daňovým úradom.
Zelenečská Pred Trnavským dvorom.
Zelenečská kdekoľvek v smere od Lidla na Zeleneč
Bratislavská Pred križovatkou s Petzvalovou.
Gábora Steinera Pri obchode BALU (križ. s Ľaliovou).
Gejzu Dusíka pri Výskumnom ústave MTF
Tamaškovičova Pred bývalou COOP Jednota.
Diaľničná Pred križovatkou s Javorovou.
ul.Š.Moyzesa  
Špačince   trasa Trnava Špacince
Biely Kostol   smer Ružindol
Šelpice hlavná cesta I. triedy  
Suchá nad Parnou Cesta na Horné Orešany Treba stanoviť
Moravany nad Váhom Kostolecká Križovatka Kostolecká - Pálenická - Pod Lesom, pri zastavke MHD, v smere Ducove -> Piešťany
Brestovany - Trnava    
Šúrovce Krakovská vjazd do Šúroviec od Zavara
Binovce   Materska skola
Piešťany Hollého Zatáčka - meranie oboch koncov ulice
Vrbové Družstevna  
Dunajská Streda Dunajská Streda Letištná ulica úsek medzi Malým Blahovom a Gardentown
ul. Gyulu Szabóa od futbaloveho ihriska von z mesta smeron Vydrany
Vydrany - Dunajska Streda ul. Gyulu Szabóa od hranice mesta smerom futbalove ihrisko v Malom Blahove
Horná Potôň Hlavná ZŠ, Benkova Potôň, Čečínska Potôň
ZŠ, Benkova Potôň, Čečínska Potôň
 
Šamorín Gútorská cesta hneď za tabuľou IS36a v zákrute
Čilistovská cesta úsek medzi Gymnáziom a Dubovou
Šamorín, časť Kráľovianky   autobusová zastávka
Kráľovianky cesta cez stred obce začiatok/stred/koniec obce
Bratislavská križovatka s Pácerovou cestou
Gabčíkovo Továrenská Koniec mesta
Galanta Galanta   obchvat Ga križovatka Kolonia
  krizovatka cesty 507 a 1343 smer z Galanty do mestkej casti Galanta Kolónia
Sereď Slnečná Celá ulica
Čepenská/Šulekovská Celá ulica
Cukrovárska  
Šintava Vinohradská Pred výjazdom z dediny smerom na Vinohrady nad Váhom, resp.pri vstupe do betonárky Karovič
Nitrianska Pred výjazdom z dediny
Za dedinou smerom do Šoporne
Vinohrady nad Váhom   pri bývalom JRD
Prednohorská obytná zóna, miestna komunikácia vedúca do centra obce
Senica Senica ul. Sotinská poliklinika
ul. J. Komenského školská zóna
ul. J. Mudrocha obytná zóna
ul. Továrenská zóna s obmedzením 30km/h
ul. Dlhá pri gymnáziu
    úsek Senica - Jablonica
    úsek Senica - Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže M.R.Štefánika prejazd obcou
Jablonica   prejazd obcou
Skalica Holíč Ružová Obytná zóna

 

Trenčiansky kraj

       
Okres Obec Ulica Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...)
Trenčín Trenčín Štefánikova  
Hodžova  
Opatovská  
Gen. Svobodu pri kostole
Majerská bytový dom Rezidencia Vinohrady
Trenčianska Teplá Cukrovarská  
Trenčianske Mitice   križovatka
Trenčianske Stankovce Malé Stankovce pri OÚ
Veľké Stankovce vjazd do obce
Krivosúd-Bodovka   vjazd do obce od Beckova
Soblahov   od začiatku obce po ZŠ
  celý úsek cesty medzi obcou Soblahov a Trenčín v oboch smeroch
Púchov Lednicke Rovne   pri kaplnke
Púchov J.Kráľa úsek s rýchlosťou 30 km/h
Belušské Slatiny   pri RD č. 1830
Považská Bystrica Udiča   pri ihrisku
Brvnište   ZŠ, autobusová zastávka, obchody
Stupné   v blízkosti zastávky autobusov, obchod
Bánovce nad Bebravou Jerichov   pri ČS PHM
Partizánske Klátová Nová Ves   kaplnka, autobusová zastávka
Nové Mesto nad Váhom Stará Turá Mýtna vjazd od Starej Turej
Hrašné   Hodulov vrch
Rakoľuby   úsek Kočovce-Rakoľuby
Myjava Myjava Hurbanova začiatok ulice po 609/17

 

Nitriansky kraj

       
Okres Obec Ulica Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...)
Nitra Nitra Murániho ul. Križovatka s Popradskou ulicou
Nitra Kmeťkova ul. parkovisko medzi Kmeťkova 15 a11
Veľký Lapáš - Vráble úsek úsek
Veľký Lapáš úsek Cesta Velky Lapas - Maly Lapas - Pohranice na zaciatku obce
Hlavna cesta cez obec Zaciatok obce smerom od Nitry
Nitra Beethovenova Pri materskej škôlke
Ivanka pri Nitre Novozámocká Obecný úrad
Komárno Kolárovo Staničná pozdĺž celého úseku danej ulice
Orechová pozdĺž celého úseku danej ulice
Levice Nová Dedina Gondovo 312 okrajová časť Novej Dediny, smer na obec Drženice
Žemberovce SNP vstup do obce v smere od Levíc, a opačne
Bajka Bajka Obecný úrad v smere od Kalnej nad Hronom
Tlmače - Demandice úsek úsek
Horná Seč - Kmeťovce úsek úsek
Levice - Tlmače úsek úsek
Podlužany úsek zastavané územie obce
Dolná Seč - Horná Seč úsek zastavané územia obcí
Kalná nad Hronom - Kozárovce úsek úsek
Kozárovce úsek zastavané územie obce
Veľký Ďur - Kmeťovce úsek úsek
Kalinčiakovo - Demandice úsek úsek
Hokovce - Šahy úsek úsek
Slatina - Demandice úsek úsek
Čajkov - Rybník úsek zastavané územia obcí
Géňa - Júr nad Hronom úsek zastavané územia obcí
Šárovce - Čata úsek úsek
Hontianska Vrbica - Čaka úsek úsek
Kalná nad Hronom - Beša úsek úsek
Veľký Ďur - Ladislavov dvor úsek úsek
Júr nad Hronom - Plášťovce úsek úsek
Žemberovce - Veľký Ďur úsek úsek
Kozárovce - Šárovce úsek úsek
Zajačia dolina - Veľký Ďur úsek úsek
Nové Zámky Veľká Maňa Dlhá v celom úseku obce
Podhájska úsek v celom úseku obce
Podhájska - Úľany nad Žitavou úsek úsek
Úľany nad Žitavou - Šurany úsek úsek
Nové Zámky - hranica okresu Šaľa úsek úsek
Jatov - Komjatice úsek úsek
Komjatice úsek v celom úseku obce
Veľký Kýr úsek v celom úseku obce
Komjatice - Nové Zámky úsek úsek
Veľký Kýr - Nové Zámky úsek úsek
hranica okresu Komárno - Štúrovo úsek úsek
Štúrovo - Malé Kosihy úsek úsek
Štúrovo - Bíňa úsek úsek
Šaľa Šaľa Štúrova č. Domu 37
Dlhá n.V.   pri cintoríne
  pri PD
Diakovce   pri PD
Trnovec n.V.   pri križovatke s I/75
Šaľa Nitrianska vjazd od Trnovca
Kráľová n.V.   pri PD
Topoľčany Veľké Ripňany Hlohovecká začiatok/koniec obce
Koniarovce - Rajčany úsek úsek
Topoľčany - Radošina úsek úsek
Solčany - Oponice úsek úsek
Tovarníky - Nemečky úsek úsek

 

Žilinský kraj

       
Okres Obec Ulica Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...)
Žilina Žilina Rajecká semafor
Tajovského Park Ľudovíta Štúra
Obchodná Pod "Europalacom"
(Obchodná 3885/5 Žilina-Vlčince )
Kvačalova od aut. Zástaviek po most - 500 metrov
Kvačalova 45 Obytná zóna 40 km /h
  úsek Strážov - Žilina
  prieťah mestom
Rajecká  
Žilina - Brodno   pri výstavbe diaľnice D3
Strečno   cesta pri Strečne
Zázrivá, Terchová, Žilina   Zázrivá - Terchová - Žilina a späť
Hôrky   Autobus.zastávka Hôrky-Zvonica
Turčianske Teplice Malý Čepčín, cesta III/2176 smer Veľký Čepčín od mosta na koniec dediny a opačne
Martin Bystrička, cesta III/2144 hlavný ťah nad 1. autobusovou zástavkou
Čadca Makov Makov koniec obce, pri cintorine v smer na Bytcu
Čadca Raková  
Ružomberok Ružomberok - mesto Bystrická cesta stavebniny Domstav
pri OD Lidl
Považská pri pešej lávke
prechod pre peších
Žilinská cesta vjazd do mesta pri garážach
Motortech
M.R.Štefánika odstavná plocha pri OD Hobby
Sv. Anny smer Plavisko vstup do Sóla
Plavisko Športová hala
Sv. Anny smer I/59 pri vstupe do ÚVN
Makovického pri Tenis bare
Klačno základná škola
Likavka   pri Nádeji
  odstavná plocha pri Kolibe
Hubová   pri OD Jednota
Biely Potok   Homola servis smer BB
Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Dovalovo Križovatka pod výpadovkou na Liptovskú Kokavu
Ul. Nižné a Vyšné Fabriky celá dĺžka ulíc - cca 1 - 1,5 km
Celiny - Kollárova obytná zóna
Beňadiková   Vjazd do obce,smer z Liptovského Ondreja
Vavrišovo   hlavná cesta na Podbanské
Liptovska Kokava - vjazd do obce od Dovalova
Podtureň   Koniec obce v smere do Liptovského Mikuláša
Uhorská Ves   odstavná plocha za križovatkou na diaľnicu v smere do Liptovského Hrádku
Bobrovec Luhy horná časť dediny, obytná zóna od zastávky autobusu smerom na Jalovec
Dolný Kubín Kralovany - Kriva    
Oravsky Podzamok-Siroka   pri FZ zavod
Dolná Lehota celá obec  
Tvrdošín Podbiel-Trstena    
Námestovo Slanicka osada   pri reštaurácii Slanicky dvor
Rabča Hlavná  
nad centrom smerom na Or. Polhoru, pri križovatke ulíc Zelená a Hlavná
Zubrohlava Hlavná  
Nová bobrovská obytná zóna
Zákamenné Mrzačka Nový kostol
Poriečie zástavka Babinec

 

Banskobystrický kraj

       
Okres Obec Ulica Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...)
Banská Bystrica mimo obce   Banská Bystrica (Hušták) - po hranicu okresu BR
mimo obce   Banská Bystrica - koniec obce Donovaly
Banská Bystrica Okružná  
Sládkovičova  
Na Karlove  
  R1, R2
mimo obce   horský priechod Šturec - hranica okresu MT
mimo obce   Zvolenská cesta - hranica okresu ZV
Brezno Valaská   futbalové ihrisko
Brezno   výjazd z Brezna do Valskej po koniec obmedzenej rýchlosti (stavba I/66 - obchvat)
Švermová základná škola
Osloboditeľov STK
Valaská   čistička
Polomka časť Hámor   obytná zóna
Beňuš   základná škola
P. Polhora   obytná zóna č. 165/180
Valaská Partizánska cesta obytná zóna
Lučenec Lučenec Ul. M. Malinovského obytná zóna, garážova výstavba
  úsek ulíc Haličská, Nám. republiky a Masaryka
  hranica okresov Lučenec - Detva až po križovatku na Pílu
  ok križoavtky na obec Kalinovo po obec Pinciná
Píla    
Pinciná    
Mýtna   intravilán obce Mýtna
Luboreč    
Lovinobaňa   Lovinobaňa po motorest Halier
Lovinobaňa    
Fiľakovské Kľačany    
Šiatorská Bukovinka    
Revúca Revúca - Muráň úsek  
Muráň - Revúca úsek  
Muráň   vjazd - výjazd od Tisovca
  vjazd - výjazd od Prednej Hory
Revúca   ul. M.R.Štefánika, ul. Muránska
Revúca - Jelšava úsek  
Tornaľa   ul. Mierová
Tornaľa - obchvat úsek  
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Dobšinského, Hostisnkého ZŠ + gymnázium
miestna časť Bakta Vinica - Bakta
miestna časť Bakta Bakta - Bátka (Bakťanský les)
Košická cesta križovatka Sobôtka
  čerpacia stanica Shell
Rimavská Sobota- Hnúšťa voľný úsek úsek Hrachovo - Rimavské Brezovo - Hnúšťa
Hnúšťa-Rim.Sobota voľný úsek úsek Hnúšťa - Rimavské Brezovo - Hrachovo
Klenovec 9. mája COOP Jednota
Rim.Sobota-Rim.Janovce voľný úsek úsek cesty + Sabová
Jesenské   Jesenské výjazd Hodejov
Bottovo-Martinová voľný úsek Bottovo-Martinová
Kráľ - Štrkovec - Včelince Kráľ - Štrkovec - Včelince Kerepec
Veľký Krtíš Veľký Krtíš Lučenská BČ Slovnaft
Veľký Krtíš J.Kráľa autobusové zastávky
V.Krtíš - Slovenské Kľačany úsek  
V.Krtíš- Príbelce úsek  
S.Kľačany - V.Krtíš úsek  
Príbelce - V.Krtíš úsek  
V.Krtíš - Sklabiná úsek  
V.Krtíš - Modrý Kameň Jarmočná škola, autob. Zastávky
Modrý Kameň - Riečky úsek  
Sklabiná - Želovce   autobusové zastávky
Riečky - VK   škola, autob. Zastávky
Želovce - S.Ďarmoty úsek  
VK-D.Plachtince a späť J.Kráľa autobusové zastávky
S.Ďarmoty-V.Krtíš úsek  
V.Krtíš-D.Plachtince J.Kráľa autobusové zastávky
D.Plachtince-K.Kosihy úsek  
K.Kosihy-Vinica úsek  
Vinica - I.Predmostie úsek  
I.Predmostie - S.Ďarmoty úsek  
S.Ďarmoty - Malý Krtíš úsek  
Malý Krtíš - V.Krtíš úsek  
Zvolen Zvolen Strážska cesta Autoslovák
Neresnická cesta kúpalisko Neresnica
  R1, R2
Detva Stožok Hlavná ulica
M. R. Štefánika zimný štadión
úsek Detva - Skliarovo Amfiteater
Detva ČS Slovnaft
Podzámčok križ. I66 - III/2446 Motorest
Dobrá Niva križ. Slobody - 8. marca pri parku
Zvolenská Slatina SNP Bryndziareň
  autobusová zastávka
Dúbravy Dúbravy pekáreň Mravec
Hriňová Hriňová píla Báťka
Pstruša Pstruša potraviny
Zolná Povstaleckých letcov potraviny
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom SNP celá ulica
  R1, R2
Š.Podhradie - Piteľová   Vlašský Šenk - Piteľová
  Vlašský Šenk - Piteľová - Tr. Hora - Hr. Dúbrava
ZH- Š. Podhradie   Vlašský šenk
Pitelová   začiatok obce Piteľová v smere od Žiaru nad Hronom
Prenčov   Nad obecným úradom ( autobusová zastávka ) v smere od BS
Hr. Beňadik - Psiare úsek  
N. Baňa Dlhá Lúka  
L. Vieska Priemyselná  

 

Prešovský kraj

       
Okres Obec Ulica Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...)
Svidník Krajná Poľana Krajná Poľana potraviny pri pošte
Poprad Levoča Levočské lúky  
Poprad Stefanikova Semafor pri budove SLSP smer Kezmarok. Krizovatka ulic Stefanikova, Levocska.
časť Matejovce obchvat Matejoviec - V. Lomnica
  4-prúdová cesta na sídlisku Juh 3
Švábovce Hlavná pred vstupom - od obce Hôrky
obecný úrad Švábovce
Mengusovce   Mengusovce pred domom č.98
  Za tunelom Bôrik, smer PP
Prešov Prešov Sekčovská od krizovatky L. Novomeskeho smerom na Salgovik;
Kysucká 35 Obytná zóna v okolí ostrovčekov
Obrancov mieru od Kollárovej ul.-Fučíkova
Prešov-Solivar Kysucká Obytná zóna , Zona 30
N. Šebastová-Fintice   žel.priec.,most,ihrisko (Fintice)
Pečovská Nová Ves Hlavná 79 zdravotné stredisko
Humenné Udavské - železničná stanica Udavské
- autobusová zastávka v strede obce
Ľubiša - autobusová zastávka
Hažín n/Cirochou - -
Humenné Mierová pri gymnáziu
Bardejov Mokroluh Mokroluh Obec Mokroluh
Kežmarok Veľká Lomnica Tatranská križovatka na Starú lesnú
Vranov nad Topľou N. Kelča - Holčíkovce úsek medzi obcami ČS Domaša

 

Košický kraj

       
Okres Obec Ulica Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...)
Košice Košice - Juh Opatovská Gymnázium Opatovská
Gemerská Základná škola Gemerská
Stúpanie pred sídliskom Železníky, v úrovni blok Turgenevova 29-33, ako aj pri Stredná odborná škola Gemerská
Ostrovského križovatka Ostrovského - Turgenevova
Košice - Sever Národná trieda Skola, skolka, obytna zona
Košice - Barca Osloboditeľov Bus zast. Socha J. Pavla II
Cakalova Aeroclub
Košice - Staré mesto Kuzmanyho Roh Kuzmaniho a Cajakovej
Košice - Krásna Ukrajinská v smere z Nižnej Hutky do Košíc - Motorest
Košice - Dargovských hrdinov Sečovská ľavá zákruta pred odbočkou na Sady nd Torysou
Trieda L. Svobodu svetelná signalizácia pri OC LIDL
Košice - okolie Rákoš neuvedená autobusová zastávka
Malá Ida Pažitná ulica Obytná zóna, (vjazdová ulica do obce v smere od Šace do Malej Idy)
Cestice neuvedená 200 - 300m v smere do obce, výjazd z obce za posledným domom
Rozhanovce Robotnícka Súradnice: 48.757896, 21.344954
Vyšná Hutka neuvedená Odbočka na Vyšnú Hutku
Skároš neuvedená smer na hranicu s HU
Haniska neuvedená Haniska smer na US Steel
Mokrance neuvedená vjazd a výjazd smer Čečejovce a smer Buzica
Michalovce Veľké Revištia Vyšné Revištia Začiatok obce (v smere od Závadky)
Falkušovce Falkušovce úsek od Bracovce po autob.zast. Falkušovce č.d.126
Falkušovce pri cintoríne (medzi obcami Falkušovce a Dúbravka)
Rožňava Rožňava Zakarpatská obytná zóna číslo domu 15
Čučmianska Dlhá 36 Nábytkárstvo Profit
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves neuvedená medzi kruhovým objazdom pri OC TESCO a bytovkami Villa Nova
Gelnica neuvedená vjazd do Kluknavy v smere z Víťaza
Kolinovce neuvedená medzi obcami Kolinovce a Spišské Vlachy
Hrabušice Hlavná centrum obce, smer od spišského Štvrtku
Trebišov Trebišov kpt. Nálepku Kasárne po obytný dom popisného čísla 1449Zdroj: Tlačová správa MV SR
Komentáre